NAGRADNA IGRA: S svojim someljejem na festival!

Ste že kaj načrtovali za prihajajoči petek? Imamo odlično zamisel: obiščite 21. slovenski festival vin v spremstvu enega najboljših someljejev v Sloveniji, Valentina Bufolina. Za začetek vam bo predstavil nagrajena vina, ampak tudi veliko več …

Tudi mi bomo tam, pa šest naših bralcev. V petek, 16. novembra, ob 17. uri imamo randi: dobimo se na festivalu in naredimo obhod z Valentinom Bufolinom. V vinskih krogih ga ni treba predstavljati: je someljejski podprvak za leto 2018, tako da ni skrbi, da bi bil ta čas stran vržen. Veliko se bomo naučili, stopili do vinarjev, jih povprašali po njihovih zgodbah, odkrivali okuse v vinu. Veste, zakaj se vse pogosteje grozdje trga ponoči? Veste, kakšna je zgodba barbere in zakaj je podobna lepi ženski? Veste vse o peninah in o tem, katere v Sloveniji polnijo največ?

Na fotografiji: Valentin Bufolin Foto: Marko Feist

Nič se ne vznemirjajte, če ne, to vas naredi kvečjemu še bolj primerne za obisk festivala z nami. Vsega znanja o vinu je toliko kot kapljic v vinski kleti; vedno se najde področje, na katerem smo vsi začetniki. Ne nazadnje: že na sejmu bo približno 500 vin in kar 150 vinarjev.

Bi šli zraven?

Nič lažjega: vse, kar morate narediti: samo pošljite nam svoje podatke na ok@delo.si, zbiramo jih do srede, 14. novembra, popoldne, mi bomo prijavljene izpisali in potem izžrebali tri, ki boste prišli in pripeljali s seboj še svojega gosta.

Že 21. obletnico tega festivala, ki bo potekal prihodnji četrtek in petek, 15. in 16. novembra, v CD, od 16. do 21. ure, spremlja obilica novosti, pravijo organizatorji, Proevent. Skupaj z ekipo RadoStnih prireditev, ki bo še naprej sodelovala, so dogodek prestavili v Cankarjev dom, tam se je pred 21 leti tudi začel. Tako kot do zdaj bo poudarek na promociji domačih vinarjev obiskovalcem iz vse Slovenije. Tudi letošnja festivalska vina so bila deležna ocenjevanja in izborov poslovnih partnerjev. Najbolje ocenjena bodo na strokovno vodeni degustaciji predstavili obiskovalcem festivala, na posebnem obhodu pa tudi našim bralcem.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 21. Slovenski festival vin

I. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre 21. Slovenski festival vin je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Proevent d. o. o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana.

II. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra 21. Slovenski festival vin traja od vključno 10. 11. 2018 do vključno 13. 11. 2018.

III. Definicije pojmov
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri 21. Slovenski festival vin. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljena na spletni strani www.odprtakuhinja ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre, v oddelku Marketing.

IV. Sodelovanje v nagradni igri
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili.
V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, rezident Republike Slovenije, ki v času trajanja nagradne igre med 10. 11. 2018 in 13. 11. 2018 pošlje svojo prijavo na ok@delo.si, v njej pa napiše ime in priimek, polni naslov in telefonsko številko.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri obeh organizatorjih nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

V. Postopek izbora nagrajenca
Nagrajeni bodo naključni izžrebanci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje.

Žrebanje treh (3) nagrajencev bo v sredo, 14. novembra 2018, potekalo v navzočnosti tričlanske komisije v uredništvu Odprte kuhinje.

Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Objava nagrajenca
Rezultati – imena nagrajencev nagradne igre bodo skupaj z reportažo objavljeni v prilogi Odprta kuhinja v soboto, 24. novembra 2018, in na spletni strani www.odprtakuhinja.

VII. Nagrada in njen prevzem nagrad
Organizator nagradne igre bo trem (3) naključno izžrebanim podelil šest (6) vabil:
vsak od treh bo prejel dve vabili na 21. Slovenski festival vin, ki bo v Cankarjevem domu 15. in 16. novembra 2018.

Nagrada velja za petek, 16. novembra 2018.

Nagrajenci prevzamejo nagrado z osebnim dokumentom na blagajni Cankarjevega doma. Ob 17. uri bo vse tri nagrajence s spremljevalci, torej šest njih, pričakal Valentin Bufolin, somelje 3. stopnje in državni podprvak 2018. Sledila bo vodena degustacija pri nagrajenih vinarjih.

Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni izplačljiva.

Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec posreduje podjetju Delo d.o.o., osebne podatke, na podlagi katerih mu bodo poslali navodila za prevzem nagrade.

Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade.
Vsem izžrebancem organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se: • pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, • ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VIII. Ostali stroški ob prevzemu nagrade
Akontacijo dohodnine, povezano z izplačilom denarnih nagrad, v celoti nosi organizator nagradne igre.

Za dobitke v nagradni igri (v naravi in denarju), katerih bruto vrednost presega 42 EUR, obračuna in plača akontacijo dohodnine organizator.

Nagrajenci, katerih nagrade presegajo vrednost 42 EUR, bodo s strani organizatorja nagradne igre na svoj e-naslov prejeli dopis, v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema nagrade. Dopisu bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenci izpolnjeno in podpisano pošljejo na naslov naveden v dopisu.
Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko, v primeru denarnega dobitka pa tudi transakcijski račun. Če soorganizator v 30 dneh po oddaji tega dopisa ne prejme podpisane in izpolnjene izjave, šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade.

Organizator nagradne igre ob koncu leta obvesti prejemnika o višini prejetih nagrad za dohodninsko napoved za leto 2018.

IX. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli podjetju Delo d.o.o., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v edicijah Dela d.o.o., in na spletni strani www.odprtakuhinja.

Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

S podpisom in oddajo kupona objavljenega v časopisu in/ali na spletni strani sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradni igri.

S potrditvijo prejemanja elektronskih sporočil s področja tiskanih in digitalnih produktov družbe Delo d.o.o. se sodelujoči strinja, da mu posredujemo ponudbe in ugodnosti, ki jih pripravljamo pri naših tiskanih in digitalnih produktih.

Za izvedbo nagradne igre in tudi za posredovanje elektronskih sporočil bo Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, posredovane osebne podatke udeleženca obdelovalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke udeleženca nagradne igre bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradne igre bo to vse do njenega zaključka, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja.

Če je udeleženec podal soglasje za prejemanje elektronskih sporočil, bomo njegove osebne podatke obdelovali dokler svojega soglasja ne prekliče.

Preklic prejemanja elektronskih sporočil lahko izvede kadarkoli, najlažje tako, da v elektronskem sporočilu klikne polje »odjava« ali nas o preklicu obvesti s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

Osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.
Če želi udeleženec nagradne igre od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporoči s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na njegovo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če z našimi odgovori v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov ne bo zadovoljen, ima možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

X. Kršitve pravilnika
Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

XI. Pritožbe
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.
Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

XII. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.odprtakuhinja.

Ljubljana, 9. november 2018

Odprta kuhinja
Odprta kuhinja

Portal za dnevni odmerek kulinaričnega navdiha.

Objava še nima komentarja.

Comments are closed