Pogoji sodelovanja v nagradni igri »Praznujte z nami«

I. Organizator in medisji izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre »Praznujte z nami« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje FILCO Podjetje za trgovino d.o.o., Rozmanova ulica 6, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju: organizator), medijski izvajalec nagradne igre je portal odprtakuhinja.si, katerega izdajatelj je Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igre traja od vključno 7. avgusta do vključno 18. septembra 2018.

III. Definicije pojmov

Pogoji nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.odprtakuhinja.si/recepti/nagradni-natecaj-praznujte-z-nami in so dostopni na sedežu medijskega izvajalca nagradne igre v oddelku Marketing.

IV. Sodelovanje v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili. V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije, in ki v času trajanja nagradne igre pošljejo recept s fotografijo rojstnodnevne sladice, ki so jo ustvarili ob rojstnem dnevu portala odprtakuhinja.si. Recept s fotografijo lahko udeleženci nagradne igre pošljejo preko spletnega obrazca med 7. avgustom in 18. septembrom 2018 nawww.odprtakuhinja.si/recepti/nagradni-natecaj-praznujte-z-nami.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in medijskem izvajalcu ter njihovi bližnji svojci.

V. Postopek Izbora nagrajenca

Vsi prispeli recepti s fotografijami bodo objavljeni na portalu odprtakuhinja.si, med vsemi sodelujočimi pa bo strokovna komisija v sestavi predstavnice uredništva odprtakuhinja.si, slaščičarske mojstrice Željke Bohar, predstavnika organizatorja nagradne igre iz trgovine Gourmet Shopa, Andreja Jamnika ter blogarke izbrala tri najboljše recepte. Nato bo sledilo še dodatno ocenjevanje strokovne komisije, in sicer tako, da bo Željka Bohar v Gourmet Shopu, testirala vse tri recepte, komisija pa bo odločila, kateri je najboljši.

S predpasnikom bodo nagrajeni vsi sodelujoči v nagradni igri, drugo in tretjeuvrščeni bosta prejela praktični paket odprtekuhinje.si, zmagovalcu najboljšega recepta pa bo organizator nagradne igre podelil planetarni mešalec KitchenAid 5KSM125 v originalni imperijsko rdeči barvi v vrednosti 649 evrov.

Zapisnik poteka izbora nagrajencev pripravi medijski izvajalec, in sicer v oddelku Marketinga ter se hrani tako pri organizatorju kot pri medijskem izvajalcu nagradne igre. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Nagrada in prevzem nagrad

Zmagovalec nagradne igre, katerega nagrada presega vrednost 42 EUR, bo od organizatorja nagradne igre na svoj naslov prejeli dopis, v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema nagrade. Dopisu bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenec izpolnjeno in podpisano pošljejo na naslov, naveden v dopisu.

Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko. Če organizator v 30 dneh po oddaji tega dopisa ne prejme podpisane in izpolnjene izjave, šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade.

Organizator nagradne igre bo ob koncu leta obvestil prejemnika o višini prejetih nagrad za dohodninsko napoved za leto 2018.

Medijski izvajalec nagradne igre bo ostalim nagrajencem v desetih dneh po objavi rezultatov dostavil nagrade.

Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva.

Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade. Vsem sodelujočim organizator in medijski izvajalec zagotavljata enake možnosti za pridobitev nagrade.

Če nagrajenec po objavi rezultatov ni dosegljiv ter je s tem organizatorju ali medijskemu izvajalcu onemogočeno distribuiranje nagrade, nagrajenec ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:
– pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
– ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VII. Ostali stroški ob prevzemu nagrade

Akontacijo dohodnine, povezano z izplačilom nagrad, v celoti nosi organizator nagradne igre.

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli medijskemu izvajalcu nagradne igre podjetju Delo d.o.o., da se, njegov ime in priimek, recept in fotografija objavita na spletnem portalu www.odprtakuhinja.si.

Organizator in medijski izvajalec si pridržujeta pravico, da v medijih objavita imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju in medijskemu izvajalcu nagrajencem ni treba plačati.

Organizator in medijski izvajalec akcije se zavezujeta, da bosta pridobljene osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bosta posredovala tretjim osebam. Z oddajo spletne prijavnice kupona sodelujoči izrazi strinjanje, da sodeluje v nagradni igri.

Za izvedbo nagradne igre, kot tudi za obdelovanje vaših osebnih podatkov za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in digitalnih produktov družbe, bo Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, vaše posredovane osebne podatke obdelovalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru izvedbe nagradne igre bo to vse do zaključka te, osebne podatke nagrajencev pa v skladu z zakonodajo z davčnega področja.
Vaši osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve medijskega izvajalca Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.

Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

IX. Kršitve pravilnika
Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Odločitev organizatorja in medijskega izvajalca glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

X. Pritožbe
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.
Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.
Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešujeta organizator in medijski izvajalec nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator in medijski izvajalec zavezujeta, da jih bosta odpravila v zakonsko določenem roku in o tem obvestila udeleženca.

XI. Spremembe pravil in pogojev
Organizator in medijski izvajalec nagradne igre lahko spremenita te pogoje, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Medijski izvajalec nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani odprtakuhinja.si.

Ljubljana, 6. avgust 2018