Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Delo

Splošni pogoji uporabe spletnih strani časopisne hiše Delo d.o.o. (www.delo.si, www.slovenskenovice.si, www.pogledi.si, www.polet.si, www.deloindom.si, www.micna.si, http://nepremicnine.deloindom.si, startup.delo.si, svetkapitala.delo.siwww.onaplus.si in www.odprtakuhinja.si)

Nahajate se na eni od spletnih strani časopisne hiše Delo d.o.o. Vaš dostop do katerekoli spletne strani časopisne hiše Delo in njeno uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). S temi spletnimi stranmi upravlja podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI25256394, matična številka: 5096049, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Delo d.o.o.). Ti pogoji uporabe veljajo za vse spletne strani, vključno z vsemi podstranmi in poddomenami, katerih izdajatelj je družba Delo d.o.o. in zadevajo tako registrirane kot neregistrirane tipe uporabnikov (v nadaljevanju: uporabniki). Splošni pogoji poslovanja določajo tudi delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med podjetjem Delo d.o.o. in kupcem. Z vstopom na katero koli spletno stran časopisne hiše Delo potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ob prijavi oz. ob registraciji (neposredno preko spletnega portala ali preko katerekoli drugega registracijskega kanala) se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami splošnih pogojev uporabe spletnih strani časopisne hiše Delo, ki so veljavni v trenutku prijave oz. registracije Uporabnik je s prijavo na spletno mesto vsakič znova posebej opozorjen na splošne pogoje in s prijavo potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami splošnih pogojev in sprejema vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se ob prijavi oz. ob registraciji z določbami splošnih pogojev ne strinja, uporaba storitev ni možna. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na sedežu podjetja Delo d.o.o.

Spreminjanje pogojev uporabe

Delo d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnih strani časopisne hiše Delo d.o.o.. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, predpisih , ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje.

Dostopnost informacij

Časopisna hiša Delo se zavezuje, da bo uporabniku storitev oz. kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje informacije:

 • podatke o podjetju Delo d.o.o. (firmo, sedež, davčno številko, matično številko),
 • kontaktne podatke podjetja Delo d.o.o., ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefonska številka, številko telefaksa),
 • glavne značilnosti blaga ali storitev (vključno s poprodajnimi storitvami) ter rok veljavnosti tega podatka,
 • dostopnost blaga ali storitev (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave blaga (ter način, kraj in rok dostave),
 • končno ceno blaga ali storitev, ki mora biti za obračunsko obdobje jasno in nedvoumno določena in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja,
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, ter rok veljavnosti tega podatka
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • trajanje pogodbe in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas,
 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe (opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom ZVPot) skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena ZVPot,
 • neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če uporabnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena ZVPot nima pravice do odstopa
 • informacije o pritožbenem postopku, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci
 • funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine,
 • informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo.

Pred oddajo naročila je uporabniku omogočena uporaba ustreznih, učinkovitih in dostopnih elektronskih sredstev, s katerimi lahko prepozna in popravi napake pri vnosu pred oddajo naročila.

V primeru obstoja omejitev glede dostave ali oblik plačila bo podjetje Delo d.o.o. to jasno in razločno navedlo na svojih spletnih straneh najpozneje na začetku postopka za naročanje.

Zaščita avtorskega dela

Spletne strani časopisne hiše Delo smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnih strani časopisne hiše Delo, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Vsa vsebina spletnih strani časopisne hiše Delo je zaščiteno avtorsko delo podjetja Delo d.o.o. ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Uporabniki in tretje osebe brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin (tako besedilnih kot slikovnih oziroma videovsebin) izdajatelja.

Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v tiskanih in digitalnih izdajah medijev izdajatelja Delo d.o.o., so družba Delo d.o.o.. ali avtorji, ki imajo z družbo Delo d.o.o.. sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe z družbo Delo d.o.o.

Uporabniki, ki na spletnih straneh časopisne hiše Delo objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (besedila, fotografije, videoposnetki, ilustracije ipd.), se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje ipd.)

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za prenos le-teh na izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.

Zasebnost in osebni podatki

Za uporabo določenih storitev na spletnih straneh časopisne hiše Delo morate opraviti registracijo, pri kateri boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni.

Izdajatelj se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal skrbno in jih ne bo razkrival nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnika, pri čemer bo sledil določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Registracijo lahko uporabnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe za to drugo osebo. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti družbo Delo. Delo ni odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Uporabnik z registracijo dovoljuje družbi Delo d.o.o. , da posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje v skladu z ZVOP-1 oz. da posredovane osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke Dela, d.o.o., in partnerskih podjetij Dela, d.o.o.. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oz. da posredovane podatke uporabi za namen neposrednega trženja. Osebne podatke registriranih uporabnikov lahko Delo d.o.o., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadarkoli pisno zahteva, da Delo d.o.o. trajno ali začasno prenehata uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je Delo d.o.o. na svoje stroške dolžno v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5-ih dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot).

Izdajatelj podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Od prejemanja sporočil se lahko uporabnik kadarkoli odjavi z uporabo preproste funkcije v Osebnih podatkih znotraj svojega uporabniškega računa.
Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik spletnih strani časopisne hiše Delo se obvezujete, da le-teh ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnih strani časopisne hiše Delo ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil družbi Delo. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom.

Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, prijavo o tej napaki naslovite na: tehnicna.podpora@delo.si.

Delo si prizadeva za dosledno spoštovanje človekovih pravic ter z ustavo in zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin. Nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, spodbujanju in povzročanju nestrpnosti. V okviru tega si izdajatelj pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino. Delo svobodo govora razume kot visoko etično odgovornost do javne besede. Prispevki, ki niso v skladu z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, ki opredeljujejo vsebine medijev in javno komuniciranje, ne bodo objavljeni oz. bodo odstranjeni.

Uredništva spletnih strani časopisne hiše Delo bodo volilne kampanje pred volitvami in referendumi spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi in z uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov in podatke javnomnenjskih raziskav. O obsegu in načinu objave vsebin bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko. Prispevki, ki se bodo nanašali na volilno kampanjo in volitve, bodo objavljeni v posebni podkategoriji, ki bo uporabnikom dostopna v posameznih spletnih strani časopisne hiše Delo.
Uredništva spletnih strani časopisne hiše Delo nobeni politični stranki, posamezniku ali listi ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin, bo pa to omogočilo v obliki plačljivih oglasov, pri čemer za naročnika takega oglasa veljajo enaka pravila in pogoji kot za ostale oglaševalce v mediju. Interesenti lahko poizvedbo za oglaševanje na spletnih straneh časopisne hiše Delo posredujejo oddelku trženja oglasnega prostora. Oglasne površine bodo na jasen in nedvoumen način ločene od uredniških vsebin.

Uporabniške vsebine

Spletne strani časopisne hiše Delo uporabnikom omogočajo objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih novic (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Delo d.o.o.. ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na spletnih straneh časopisne hiše Delo. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje sami odgovarjajo. Vendar kljub temu, da posamezno uredništvo spletnih strani časopisne hiše Delo ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva oz. protipravna

V vseh uredništvih spletnih strani časopisne hiše Delo si prizadevamo za to, da oblikujemo uporabniško skupnost, zato morajo člani upoštevati določena pravila obnašanja:

 • Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
 • Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno ne motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam-sporočili.
 • Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, jezika, političnega ali drugega prepričanja, gmotnega stanja, rojstva, izobrazbe, družbenega položaja, invalidnosti, starosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Kakršenkoli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev spletnih strani časopisne hiše Delo.
 • Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno prihaja do nestrinjanj. Vsa uredništva spletnih strani časopisne hiše Delo spodbuja aktivno razpravo. Toda osebni napadi so neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev spletnih strani časopisne hiše Delo
 • Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene.
 • Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščiteni. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.
 • Izdajatelj si pridržuje pravico do trajnega blokiranja uporabnikov, ki bodo kršili splošne pogoje uporabe spletnih mest ter ustavo oz. zakone R. Slovenije. Izdajatelj bo neprimerne vsebine odstranil na lastno pobudo in v razumnem roku. Pri tem uporabnike opozarja, da pravno ne odgovarja za vsebino, objavljeno v okviru komentarjev in drugih sorodnih interaktivnih vsebin.
 • Izdajatelj vse uporabnike, ki bodo objavljali svoje vsebine, posebej opozarja, da bo v primeru zapisa, ki zaradi vsebine krši ustavo in zakone R. Slovenije (npr. javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti), avtorja tovrstnega komentarja lahko prijavil pristojnim institucijam oziroma bo z njimi polno sodeloval pri kazenskem pregonu tovrstnega kaznivega dejanja. Pri tem bo pristojnim organom omogočil vpogled v vse osebne podatke o avtorju, s katerimi izdajatelj razpolaga, vključno z IP-številko uporabnika in posredovanimi osebnimi podatki, če bo z njimi razpolagal. Uporabnik, ki se s tovrstnimi pogoji komentiranja ne strinja, ne sme objaviti komentarjev oziroma drugače sodelovati v interakcijah na spletnih straneh časopisne hiše Delo. Prav tako opozarjamo, da je oglaševanje storitev in izdelkov v komentarjih prepovedano, kršitelju pa bo za tovrstno nedovoljeno oglaševanje lahko izdana faktura v trikratni vrednosti običajnega zneska primerljivih oglasnih pasic.

Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih obvestil uredništvo spletne strani časopisne hiše Delo.

Dostopnost in varnost

Delo d.o.o., si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljalo nemoteno uporabo spletnih strani časopisne hiše Delo le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri izjemno majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Kot priporočljivo minimalno opremo izdajatelj navaja računalnik s strojno in programsko opremo, ki je bila izdelana po letu 2006, in spletno povezavo s hitrostjo 512 kbps ali več.
Delo d.o.o., si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnih strani časopisne hiše Delo zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Delo d.o.o. ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnih strani časopisne hiše Delo oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnih straneh časopisne hiše Delo. Pri tem Delo d.o.o. vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

Merilne metode in piškotki

Spletne strani časopisne hiše Delo uporabljajo informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnih strani časopisne hiše Delo, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke). Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletnega mesta, za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje, na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pravili se šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov, in da ob preprečevanju njihovega odlaganja spletna stran izdajatelja (npr. registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi morda ne bo pravilno delovala.
Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest, tudi spletne strani časopisne hiše Delo, hrani v napravah uporabnikov, s katerimi dostopajo do spleta z namenom prepoznavanja in prilagajanja vsebin in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje lahko nadzirate z vsakim sodobnim brskalnikom. Shranjevanje piškotkov lahko uporabnik po želji omeji ali onemogoči.
Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Na spletnih straneh medijske hiše Delo d.o.o, uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s stranjo, pretiranega oglaševanja (ni namreč mogoče uveljaviti t. i. omejitve števila prikazov posameznega oglasa) in drugih težav.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste kasneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali. Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke. Na spletnih straneh družbe Delo d.o.o., v članke občasno vpenjamo (angl. embed) tudi vsebine s tujih strani. To se po navadi stori s tehnologijo iframe, kar pomeni, da uporabniku s tehničnega vidika serviramo vsebine tretjih strani, skupaj z njihovimi piškotki. V zgornji tabeli smo že upoštevali nekaj tovrstnih primerov – npr. vpenjanje videoposnetkov YouTuba in VideoBasha, ki vključujejo lastne oglasne sisteme in s tem gledalcem nastavljajo lastne piškotke.

Prav tako vam bodo družbena omrežja Facebook, Google-+ in Twitter piškotke nameščala glede na to, ali ste v njihovo storitev prijavljeni. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji sodelovanja, ki ste jih uporabniki teh omrežij sprejeli ob registraciji.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora in ponudbe ter njihove primerjave,
 • na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene,
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter nenehno izboljšavo spletnih strani,
 • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja …).