Nagradni natečaj: mali triki iz domače kuhinje

To je zadnji letošnji izziv akcije, ki jo pripravljamo z BTC Cityjem in njegovo blagovno znamko Food Bluz.

Naj vabljivo začnemo z nagrado: vsak mesec imamo žrebanje in eden od vas, ki nam bo poslal uporaben namig, bo lahko januarja, ko bodo denarnice prazne, samotne in pozabljene, unovčil bon BTC City v vrednosti 40 evrov. No, pa tudi druge praktične nagrade imamo.

S tem začenjamo zato, da bi vas vseeno premamili, da nam pošljete kak namig za pripravo izvrstnih sarm. Zelje ali kaj drugega? Kako z nadevom, da se ga človek razveseli, ko razdre kisli plašček? Omaka? Pečene ali kuhane?

Kot vedno nam lahko pošiljate svoje prispevke prek spodnjega obrazca. Pošljite že zdaj, zbiramo sicer do 28. 12., ampak takrat na to ne boste mislili in boste pozabili.

  VAŠI PODATKI

  Zapišite vaš najljubši trik ali vprašanje

  Pogoji sodelovanja v nagradnem  natečaju »Mali kuharski triki iz domače kuhinje«

  I. Organizator nagradnega natečaja

  Organizator nagradnega natečaja »Mali kuharski triki iz domače kuhinje« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), v okviru katerega uredništvo Odprte kuhinje in odprtakuhinja.si od 1. decembra 2018 pa do vključno 28. decembra 2018 razpiše natečaj zbiranja trikov in nasvetov za pripravo sarm.

  II. Trajanje nagradne igre

  Nagradni natečaj traja od vključno 1. decembra do vključno 28. decembra 2018.

  III. Definicije pojmov

  Pogoji nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.odprtakuhinja.si/namigi in so dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre v oddelku Marketing.

  IV. Sodelovanje v nagradnem natečaju

  Udeleženec nagradnega natečaja je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili. V nagradnem natečaju lahko sodeluje le fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije, in ki v času trajanja nagradne igre pošlje svoj namig na razpisano temo med 1. in 28. decembra 2018, in sicer na naslov: Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana ali na odprtakuhinja.si/namigi.

  V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

  V. Postopek Izbora nagrajenca

  Med vsemi oddanimi namigi, bomo izžrebali tri nagrajence. Eden bo prejel darilni bon BTC v vrednosti 40 evrov, dva nagrajenca pa paket praktičnih nagrad.

  Zapisnik poteka izbora nagrajencev pripravi oddelek Marketinga in se hrani pri organizatorju. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

  VI. Nagrada in prevzem nagrad

  Nagrajenci, katerih nagrade presegajo vrednost 42 EUR, bodo od organizatorja nagradne igre na svoj naslov prejeli dopis, v katerem bo razložen postopek pridobitve in prevzema nagrade. Dopisu bo priložena izjava, ki naj jo nagrajenci izpolnjeno in podpisano pošljejo na naslov, naveden v dopisu.

  Izjava vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto ter davčno številko, v primeru denarnega dobitka pa tudi transakcijski račun. Če soorganizator v 30 dneh po oddaji tega dopisa ne prejme podpisane in izpolnjene izjave, šteje, da je nagrajenec odstopil od prevzema nagrade.

  Organizator nagradne igre bo ob koncu leta obvestil prejemnika o višini prejetih nagrad za dohodninsko napoved za leto 2018.

  Organizator nagradne igre bo nagrajencem v desetih dneh po objavi rezultatov dostavil nagrade.

  Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva.

  Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade.
  Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

  Če nagrajenec po objavi rezultatov ni dosegljiv ter je s tem organizatorju onemogočeno distribuiranje nagrade, nagrajenec od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

  Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:
  – pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  – ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

  VII. Ostali stroški ob prevzemu nagrade

  Akontacijo dohodnine, povezano z izplačilom nagrad, v celoti nosi organizator nagradne igre.

  VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

  S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli podjetju Delo d.o.o., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v edicijah Dela d.o.o. in na spletni strani www.odprtakuhinja.si/namigi.

  Udeleženec dovoljuje, da Delo d.o.o. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in digitalnih produktov družbe Delo. Navedene osebne podatke lahko Delo d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov lahko posameznik kadarkoli zahteva popravek ali izbris podatkov in sicer pisno na naslov: Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice v skladu  z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.

  Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

  V primeru, da se udeleženec ne strinja z uporabo osebnih podatkov v zgoraj navedene namene, mora to posebej označiti na spletni in tiskani glasovnici. Udeleženec mora v skladu s 4. členom teh pravil kljub temu napisati svoje osebne podatke.

  Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno zahteva, da organizator nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).

  IX. Kršitve pravilnika

  Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

  X. Pritožbe

  Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1). Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

  XI. Spremembe pravil in pogojev

  Organizator nagradne igre lahko spremeni te pogoje, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

  Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani odprtakuhinja.si/namigi.

  Ljubljana, 28. november 2018